Yatırım Ürünleri Faiz Oranları

Bu API istenilen tarih ve yatırım ürün tipi için faiz oranı bilgilerini getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/getInvestmentProductsInterestRates

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

PriceDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Yatırım ürünlerinin faiz oran tarihi Zorunlu

ProductGroupType

Number Ürün tipleri;
DIBS: 11, Eurobond: 12, Özel Sektor Tahvili: 13, Hisse Senetleri: 17, VIB Turev Ürünleri: 18, VOB Turev Ürünleri: 19, Varantlar: 20, Koruma Amaçlı Fonlar: 21, Likit Fonlar: 22, Talimatli Fonlar: 23, Kıymetli Madenler: 57, Repo: 58, TL: 59, Diger Kurum Fonları: 68, Elektronik Ürun Senedi: 70
Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

ProductInterest

List< ProductInterest > Yatırım ürünü bilgisi


ProductInterest

Alan Adı Format Açıklama

CurrencyCode

String Döviz kodu

ExportDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İhracat tarihi

SalePrice

Decimal Banka satış fiyatı

CouponPrice

Decimal Kupon fiyatı

ProductName

String Yatırım ürün adı

SaleInterestRate

Decimal Satış faiz oranı

PurchasePrice

Decimal Banka alış fiyatı

PurchaseInterestRate

Decimal Alış faiz oranı

MainProductCode

Number Ana ürün kodu

ISIN

String Uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası

AmortizationDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İtfa tarihi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000023

Tarih formatı hatalıdır.

ACBH000083

Tarih bugünden büyük olamaz.

ACBH000084

Geçerli bir ürün tipi giriniz.

Örnek

İstek:

{
	"PriceDate": "2020-05-06T00:00:00+03:00",
	"ProductGroupType": 11
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "348d8b69-0995-4a09-87b8-e7112572912d"
  },
  "Data": {
    "ProductInterest": [
      {
        "CurrencyCode": "USD",
        "ExportDate": "2018-12-26T00:00:00",
        "CouponPrice": "81.428571428571",
        "ProductName": "Devlet Tahvili",
        "MainProductCode": "44400050",
        "SaleInterestRate": "10.0",
        "PurchasePrice": "180.878571428571",
        "SalePrice": "183.948571428571",
        "PurchaseInterestRate": "10.0",
        "ISIN": "EURXXXXXXXXX",
        "AmortizationDate": "2020-12-25T00:00:00"
      },
      {
        "CurrencyCode": "USD",
        "ExportDate": "2017-02-15T00:00:00",
        "CouponPrice": "34.424175824176",
        "ProductName": "Devlet Tahvili",
        "MainProductCode": "44400050",
        "SaleInterestRate": "10.0",
        "PurchasePrice": "133.437175824176",
        "SalePrice": "135.437175824176",
        "PurchaseInterestRate": "10.0",
        "ISIN": "TRD130219T18",
        "AmortizationDate": "2029-08-20T00:00:00"
      },
     ...
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "ExportDate": "2014-02-26T00:00:00",
        "CouponPrice": "",
        "ProductName": "Devlet Tahvili",
        "MainProductCode": "44400050",
        "SaleInterestRate": "2.11",
        "PurchasePrice": "107.099998",
        "SalePrice": "110.0",
        "PurchaseInterestRate": "2.99",
        "ISIN": "TRT200219T11",
        "AmortizationDate": "2021-02-20T00:00:00"
      }
    ]
  }
}