Serbest Bölge Borç Tahsil Et

Bu API Serbest Bölge kurum borçlarını tahsil etmektedir.

API Bilgileri

URL

/freeZone/collectDebt

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

b2b_credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

SubscriberNumber

String Tahakkuk numarası Zorunlu

AccountNumber

String Hesap numarası Zorunlu

InvoiceNumber

String Fatura numarası Zorunlu

TotalAmount

Decimal Toplam tutar Zorunlu

Email

String E Posta adresi Zorunlu

CurrencyCode

String Doviz cinsi Zorunlu

PrivateFieldTen

String Dosya numarası Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Institution

Alan Adı Format Açıklama

SubscriberNumber

String Tahakkuk numarası

ErrorCode

String Kurumdan dönen mesaj kodu

ErrorDescription

String Kurumdan dönen mesaj açıklaması

PrivateFieldTen

String Dosya numarası

Status

Alan Adı Format Açıklama

TransactionStatusCode

Integer İşlem durum kodu

TransactionResultMessage

String İşlem durum açıklaması

MessageCode

String Banka tarafında alınan hata kodu

TransactionObjectId

Integer Banka tarafında tahsilatın tekil numarası

CollectionResult

Alan Adı Format Açıklama

TransactionObjectId

Integer Banka tarafında tahsilatın tekil numarası

Result

Alan Adı Format Açıklama

IsSucceeded

Bool Başarılı ise alan true gelecektir


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000034

Hesap numarası boş olamaz.

ACBH000035

Hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000351

Abone numarası boş olamaz.

ACBH000171

Fatura numarası boş bırakılamaz.

ACBH000197

E-posta uygun formatta girilmelidir.

ACBH000199

E-posta boş olamaz.

ACBH000027

Döviz kodu boş olamaz.

ACBH000745

Özel Alan boş olamaz.

Örnek

İstek:

{
  "InvoiceNumber": "111111111111",
  "TotalAmount": 3000,
  "Email": "mail@mail.com",
  "CurrencyCode": "TRY",  
  "SubscriberNumber": "1111111111111",
  "AccountNumber": "11111111111111",
  "PrivateFieldTen":"123"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "ebeabae4-cef3-4a5e-9b7e-c0efe66c06d9"
  },
  "Data": {
    "Documents": {
      "DocumentId": "TAHDTAHSLT",
      "TextDocument": "",
      "Description": "Nakit kurum tahsilat dekontu"
    },
    "Status": {
      "TransactionResultMessage": " ... isimli Kurumdan 3.000,00 TL tutarındaki tahsilat işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır",
      "TransactionObjectId": 111111111111111,
      "MessageCode": "TAHE000061",
      "TransactionStatusCode": 1
    },
    "Company": {
      "ErrorDescription": "Başarılı İşlem",
      "ErrorCode": "AU00",
      "SubscriberNumber": 5541
    }
  }
}