Kredi Kartı Dönem İçi Hareketler

Bu API müşterinin yetkili kredi kartına ait dönem içi hareketleri getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/creditCardCurrentTermTransactions

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

creditcard

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

CardID

Integer Müşterinin her kartı için oluşturulmuş benzersiz ID numarası Zorunlu


Çıktı Bilgileri

List< CreditCardTransactions >

Alan Adı Format Açıklama

CardNumber

String Maskeli kredi kartı numarası

CurrencyCode

String Döviz kodu

TransactionDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İşlem tarihi

Description

String İşlem açıklaması

AmountDomestic

Decimal İşlem tutarı yurt içi

AmountAbroad

Decimal İşlem tutarı yurt dışı

TotalInstallment

Integer Toplam taksit sayısı

RemainingInstallment

Integer Kalan taksit sayısı

TotalInstallmentAmount

Decimal Toplam taksit tutarı

RemainingInstallmentAmount

Decimal Kalan taksit tutarı

PointAmount

Decimal Puan tutarı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000114

İşlem yapmak istediğiniz kredi kartı oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

ACBH000206

Dönem içi hareket bulunmamaktadır.

ACBH000227

Kart id uygun formatta girilmelidir.

Örnek

İstek:

{
  "CardID": 15666
} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "3ee21633-e714-42c8-ad71-f8b67f4ce638"
  },
  "Data": {
    "CreditCardTransactions": [
      {
        "CardNumber": "4119********9510",
        "CurrencyCode": "TL",
        "Description": "Karttan Transfer",
        "AmountDomestic": "-70.0",
        "TotalInstallmentAmount": "",
        "RemainingInstallment": "00",
        "AmountAbroad": "",
        "TotalInstallment": "00",
        "PointAmount": "",
        "TransactionDate": "2021-05-27T00:00:00",
        "RemainingInstallmentAmount": ""
      },
      {
        "CardNumber": "4119********9510",
        "CurrencyCode": "TL",
        "Description": "Mobil Kanaldan Nakit Avans",
        "AmountDomestic": "70.0",
        "TotalInstallmentAmount": "",
        "RemainingInstallment": "00",
        "AmountAbroad": "",
        "TotalInstallment": "00",
        "PointAmount": "",
        "TransactionDate": "2021-01-26T00:00:00",
        "RemainingInstallmentAmount": ""
      }
    ]
  }
}