Banka Şube Listesi

Bu API Türkiye'deki tüm banka şubelerinin listesini getirmektedir. Şubeler banka ve şehre göre filtrelenir.

API Bilgileri

URL

/bankBranchList

Method

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

BankCode

String Banka kodu Zorunlu

CityCode

String Şehir kodu Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

BankBranch

List< BankBranch > Banka şube bilgisi


BankBranch

Alan Adı Format Açıklama

BankCode

String Banka kodu

BranchCode

String Şube kodu

BranchName

String Şube adı


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000019

Banka kodu boş olamaz.

ACBH000020

Banka kodu alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000021

Şehir kodu alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000038

Şehir kodu boş olamaz.

ACBH000129

Banka şubesi bulunamadı.

Örnek

İstek:

{
	"BankCode" : "15",
	"CityCode" : "34"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "a9b7da41-4a4c-4416-a3b3-031f67c53bf4"
  },
  "Data": {
    "BankBranch": [
      {
        "BankCode": "15",
        "BranchName": "GENEL MÜDÜRLÜK",
        "BranchCode": "00001"
      },
      {
        "BankCode": "15",
        "BranchName": "İSTANBUL ŞUBESİ",
        "BranchCode": "00003"
      },
      {
        "BankCode": "15",
        "BranchName": "TAKSİM/İSTANBUL",
        "BranchCode": "00005"
      },
      ...
      {
        "BankCode": "15",
        "BranchName": "GÜNEŞLİ KURUMSAL MERKEZİ ŞUBESİ",
        "BranchCode": "01426"
      }
    ]
  }
}