DBS Fatura Mahsup Et

Bu API daha önceden yüklenmiş olan bir faturanın mahsup işlemini gerçekleştirmektedir.

API Bilgileri

URL

/offsetDDSInvoice

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

MainCompanyID

Integer (19) Bankanın ana firmaya verdiği tekil numara Zorunlu

MainCompanyDealerCode

String (30) Ana firmanın bayiye verdiği bayi kodu Zorunlu

InvoiceNumber

String (20) Ana firmanın faturaya verdiği numara Zorunlu

CurrencyCode

String (3) Faturanın döviz cinsi
DBS/BTS Servisleri sekmesinde açıklanmıştır
Zorunlu

AmounttobeOffset

Decimal (9,2) Mahsup edilmek istenen tutar Zorunlu

OffsetNumber

String (20) Ana firmanın faturaya verdiği mahsup numarası Zorunlu


Çıktı Bilgileri

InvoiceInfo

Alan Adı Format Açıklama

MainCompanyID

Integer Bankanın ana firmaya verdiği tekil numara

MainCompanyDealerCode

String Ana firmanın bayiye verdiği bayi kodu

InvoiceNumber

Integer Ana firmanın faturaya verdiği numara

LastPaymentDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Fatura son ödeme tarihi

InvoiceAmount

Decimal Fatura tutarı

CurrencyCode

String Faturanın döviz cinsi

NameSurname

String Ana firma tarafından gönderilen bayi adı/ünvanı

InvoiceType

Integer Faturanın türü
1: Vadeli fatura, 2: Peşin fatura

Description

String Açıklama

InvoiceReleaseDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Firmaların faturalarını kendi sistemlerinde oluşturdukları tarih

CompanyName

String Ana Firma Adı

GuaranteedAmountOriginal

Decimal Faturanın sisteme giriş anındaki garantili kısmı

NonGuaranteedAmountOriginal

Decimal Faturanın sisteme giriş anındaki garantisiz kısmı

AmountPaid

Decimal Faturanın ödenen kısmı

OffsetAmount

Decimal Faturadan mahsup edilmiş tutarların toplamı

TransactionId

Integer Sistem tarafından üretilen tekil işlem numarası

InvoiceStatusCode

Integer Faturanın durumu
1: Aktif, 2: Pasif

InvoiceStatusDetailCode

Integer DBS Durum Detay Kodları
DBS/BTS Servisleri sekmesinde açıklanmıştır

InvoiceStatus

Integer Fatura Durum Kodları
DBS/BTS Servisleri sekmesinde açıklanmıştır

SystemEntryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Faturanın sisteme giriş tarihi

RemainingAmount

Decimal Faturadan kalan tutar

GuaranteedAmount

Decimal Faturadan kalan garantili tutar

NonGuaranteedAmount

Decimal Faturadan kalan garantisiz tutar

Reference6

String Firmalar için ayrılan özel alan

Reference7

String Firmalar için ayrılan özel alan

Reference8

String Firmalar için ayrılan özel alan

Reference9

String Firmalar için ayrılan özel alan

Reference10

String Firmalar için ayrılan özel alan


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000027

Döviz kodu boş olamaz.

ACBH000028

Döviz kodu alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000162

Ana firma id uygun formatta girilmelidir.

ACBH000163

Bayi kodu uygun formatta girilmelidir.

ACBH000164

Fatura numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000170

Bayi kodu boş bırakılamaz.

ACBH000174

İlgili işlem bireysel müşteri numarası ile yapılamaz.

ACBH000251

Mahsup numarası boş olamaz.

Örnek

İstek:

{
	"MainCompanyID": 371004,
	"MainCompanyDealerCode": "apitest1",
	"InvoiceNumber": "1011012",
	"CurrencyCode": "TL",
	"AmounttobeOffset": 60,
	"OffsetNumber": "2" 
} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "5a447691-8852-4198-858f-325c44e2c4ea"
  },
  "Data": {
    "InvoiceInfo": {
      "CurrencyCode": "TL",
      "InvoiceStatusCode": 2,
      "InvoiceStatusDetailCode": 6,
      "InvoiceNumber": 1011012,
      "MainCompanyID": 371004,
      "MainCompanyDealerCode": "apitest1"
    }
  }
}

 

 

 • API URL : https://apigw.vakifbank.com.tr:8443