Vinov Üye İşyeri Borçlu Kontrol Et

Bu API ile üye işyeri(Alıcı), borçlu müşterinin işlem yapmaya uygun olup olmadığı kontrolünü sağlayacaktır. OTP Gönder(Genel Servisler) API'si ile birlikte kullanılmaktadır.

API Bilgileri

URL

/vinov/checkDebtor

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

b2b_credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

IdentityNumber

String (11) Borçlu tckn bilgisi Zorunlu

Amount

Decimal (26,2) İşlem tutar bilgisi Zorunlu

WorkPlaceId

Integer (19) İşyerinin daha önce tanımlanmış Id değeri Zorunlu

Otp

String (6) Tek kullanımlık şifre Zorunlu

OtpId

Integer (6) Otp id Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

IsSucceeded

Bool Borçlu limiti, tutarı karşılıyor ise alan “true” karşılamıyor ise “false” gelecektir.


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000101

T.C. kimlik numarası boş bırakılamaz.

ACBH000146

T.C. kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000047

OTP kodu boş olamaz.

ACBH000124

OTP işlem referans id daha önce kullanılmıştır.

ACBH000127

OTP işlem referans id bulunamadı.

ACBH000301

OTP kodu hatalı.

ACBH000302

OTP kodunun süresi doldu.

ACBH000303

OTP kodunun deneme sayısı aşıldı.

ACBH000805

Kimlik numarası ve otp id eşleşmemektedir.

Örnek

İstek:

{
  "IdentityNumber": "00000000001",
  "Amount": 1000,
  "WorkPlaceId": 53002,
  "Otp": "123456",
  "OtpId": 658978
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "ac356817-127e-43fc-9ce4-0aafab390322"
  },
  "Data": {
    "IsSucceeded": true
  }
}