Vinov Ödeme İptal Et

Bu API alıcı müşterinin Vinov ödeme kaydını iptal etmektedir.

API Bilgileri

URL

/vinov/cancelPayment

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

b2b_credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

Id

Integer (19) İptal edilmek istenen Vinov numarasıdır. Zorunlu

ContractAccountNumber

String (17) Alacaklı müşterinin sözleşme hesap numarasının bilgisidir. Zorunlu

ReturnAmount

Decimal (26,2) İadesi yapılmak istenen Vinov tutarıdır. Zorunlu

ReturnDescription

String (250) İade açıklamasıdır. Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

Result

Alan Adı Format Açıklama

IsSucceeded

Bool Başarılı ise alan true gelecek, hatalı ise false gelecektir.


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000533

Sözleşme hesap numarası boş olamaz.

ACBH000534

Sözleşme hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

Örnek

İstek:

{
  "Id": 259334,
  "ReturnAmount": 80,
  "ContractAccountNumber": "00158000000000000",
  "ReturnDescription": "vinov apiden iptal"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "3a40d17b-f8c5-4a4d-9f54-e58b627e3ef4"
  },
  "Data": {
    "Result": {
      "IsSucceeded": true
    }
  }
}