Gümrük Borç Ödeme

Bu API müşterinin gümrük vergi borçlarını öder. Ettn numarası girilmezse, belirtilen beyanname numarası altındaki gümrük vergilerinin tamamı ödenir.

API Bilgileri

URL

/customsTaxPayment

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

Customs Services

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

AccountNumber

String Hesap numarası Zorunlu

CustomerNumber

String Müşteri numarası Zorunlu

DeclarationNo

Number Beyanname numarası Zorunlu

EttnNo

String Evrensel tekil tanımlama numarası Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

Documents

List<Documents> Gümrük vergi ödemesinin detaylı dokümanı

Results

List<Results> Sonuç dokümanı


Documents

Alan Adı Format Açıklama

TextDocument

String Dekont ve ödeme alındı belgesi

Title

String Ödeme başlığı


Results

Alan Adı Format Açıklama

TotalAmount

Decimal Toplam tutar

ResultCode

String Sonuç kodu
(Başarılı ödeme sonuç kodu: VRGI000003)

DeclarationNo

Number Beyanname numarası

ResultDescription

String Ödeme sonucu

KMHUsingStatus

String KMH kullanım durumu

EttnNo

String Evrensel tekil tanımlama numarası

ReferenceNo

Number Referans numarası

Örnek

İstek:

{
  "Source": {
    "AccountNumber": "00000000000000000",
    "CustomerNumber": "111111111111"
  },
  "Payment": {
    "DeclarationNo": "00000000TT000000",
    "EttnList": [
      {
        "EttnNo": ""
      }
    ]
  }
}

Cevap:

{
  "Status": {
    "Code": "APIGW000000",
    "Description": "Success",
    "ObjectID": "ecaee4d3-8dce-4516-acd1-7979880f694a"
  },
  "Data": {
    "Documents": [
      {
        "TextDocument": "",
        "Title": "GUMRUK VERGI ALINDISI"
      },
      {
        "TextDocument": "",
        "Title": "Hesaptan Kurum Tahsilat Dekontu"
      },
			...
    ],
    "Results": [
      {
        "DeclarationNo": "00000000TT000000",
        "ResultDescription": "Basarili islem.",
        "TotalAmount": "5964.53",
        "EttnNo": "000A0000-AB00-0A0A-A000-0000000AAA0C",
        "ResultCode": "VRGI000003",
        "KMHUsingStatus": "1",
        "ReferenceNo": "0000000000000065"
      },
      {
        "DeclarationNo": "00000000TT000000",
        "ResultDescription": "Basarili islem.",
        "TotalAmount": "58.8",
        "EttnNo": "000A0000-AB00-0A0A-A000-0000000AAA0A",
        "ResultCode": "VRGI000003",
        "KMHUsingStatus": "1",
        "ReferenceNo": "0000000000000066"
      },
			...
    ]
  }
}