Gümrük Borç Ödeme

Bu API müşterinin gümrük vergi borçlarını ödemektedir. Ettn bilgisi girilmezse belirtilen beyanname numarası altındaki tüm gümrük vergileri ödenir.

API Bilgileri

URL

/v2/customsTaxPayment

Metot

POST

Versiyon

2.0

Scope

oob

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri


Source

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

AccountNumber

String Hesap numarası Zorunlu

CustomerNumber

String Müşteri numarası Zorunlu

IdentityTaxNumber

String Kurum TCKN / VKN bilgisi Opsiyonel


Payment

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

DeclarationNo

String Beyanname numarası Zorunlu

CompanyReferenceNo

String Kurum referans numarası Opsiyonel

AmountPayable

Number (26,2) Ödenecek tutar Opsiyonel

EttnList

List< EttnList > Ettn listesi Opsiyonel

Emails

List< Emails > Dekontun gönderileceği e-posta listesi Opsiyonel


List< Emails >

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

EmailAddress

String E-posta adresi Zorunlu


List< EttnList >

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

EttnNo

String Evrensel tekil tanımlama numarası Opsiyonel


Çıktı Bilgileri


List< Documents >

Alan Adı Format Açıklama

TextDocument

String Dekont ve ödeme alındı belgesi

Title

String Ödeme başlığı


List< Results >

Alan Adı Format Açıklama

TotalAmount

Decimal Toplam tutar

ResultCode

String Sonuç kodu
(Başarılı ödeme sonuç kodu: VRGI000003)

DeclarationNo

Number Beyanname numarası

ResultDescription

String Ödeme sonucu

KMHUsingStatus

String KMH kullanım durumu

EttnNo

String Evrensel tekil tanımlama numarası

ReferenceNo

Number Dekont numarası


List< TaxInfo >

Alan Adı Format Açıklama

SerialNo

String Evrak seri numarası

SequenceNo

String Evrak sıra numarası

EttnNo

String Evrensel tekil tanımlama numarası


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000004

Gümrük tahsilatında hata alındı. Hata: {0}

ACBH000005

Belirttiğiniz ETTN numarasına ait borç bulunamadı.

ACBH000009

Hesap Numarası boş olamaz.

ACBH000010

Müşteri Numarası boş olamaz.

ACBH000016

Beyanname Numarası boş olamaz.

ACBH000196

Ödenecek tutar alanı borçtan gelen toplam tutardan farklı olamaz. API İsteğinde İletilen Ödenecek Toplam Tutar: {0}. Kurumdan Gelen Toplam Tutar: {1}.

ACBH000197

E-posta uygun formatta girilmelidir.

Örnek

İstek:

{
 "Source": {
  "AccountNumber": "00150000000000000",
  "CustomerNumber": "111111111111",
  "IdentityTaxNumber": "11111111111"
 },
 "Payment": {
  "DeclarationNo": "00000000TT000000",
  "CompanyReferenceNo": "114477",
  "AmountPayable": 6023.33,
  "Emails": [
   {
    "EmailAddress": ""
   },
   {
    "EmailAddress": ""
   }
  ],
  "EttnList": [
   {
    "EttnNo": "000A0000-AB00-0A0A-A000-0000000AAA0C"
   },
   {
    "EttnNo": "000A0000-AB00-0A0A-A000-0000000AAA0A"
   }
  ]
 }
}

Cevap:

{
 "Header": {
  "StatusCode": "APIGW000000",
  "StatusDescription": "Tamamlandı",
  "StatusDescriptionEn": "Completed",
  "ObjectID": "338d35d5-dd93-4712-a829-948f6c2db8c5"
 },
 "Data": {
  "Documents": [
   {
    "TextDocument": "",
    "Title": "GUMRUK VERGI ALINDISI"
   },
   {
    "TextDocument": "",
    "Title": "Hesaptan Kurum Tahsilat Dekontu"
   },
   {
    "TextDocument": "",
    "Title": "GUMRUK VERGI ALINDISI2"
   },
   {
    "TextDocument": "",
    "Title": "Hesaptan Kurum Tahsilat Dekontu2"
   }
  ],
  "Results": [
   {
    "DeclarationNo": "00000000TT000000",
    "ResultDescription": "Basarili islem.",
    "TotalAmount": "5964.53",
    "EttnNo": "000A0000-AB00-0A0A-A000-0000000AAA0C",
    "ResultCode": "VRGI000003",
    "KMHUsingStatus": "1",
    "ReferenceNo": "0000000000000065"
   },
   {
    "DeclarationNo": "00000000TT000000",
    "ResultDescription": "Basarili islem.",
    "TotalAmount": "58.8",
    "EttnNo": "000A0000-AB00-0A0A-A000-0000000AAA0A",
    "ResultCode": "VRGI000003",
    "KMHUsingStatus": "1",
    "ReferenceNo": "0000000000000066"
   }
  ],
  "TaxInfo": [
   {
    "SerialNo": "BM",
    "SequenceNo": "510",
    "EttnNo": "000A0000-AB00-0A0A-A000-0000000AAA0C"
   },
   {
    "SerialNo": "BM",
    "SequenceNo": "512",
    "EttnNo": "000A0000-AB00-0A0A-A000-0000000AAA0A"
   }
  ]
 }
}