Başvuru Durum Sorgula

Bu API, OTS Web portalden yapılan başvuruların durumlarını sorgulayacaktır.

API Bilgileri

URL

/inquireApplicationStatus

Metot

POST

Versiyon

2.0

Scope

oob

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

UserCode

String Kullanıcı kodu Zorunlu

SchoolId

Long Okul kodu bilgisidir. Opsiyonel

RegistrationNumber

String Kayıt işlem numarası Opsiyonel

StudentIdentityNumber

String Öğrenci TC Kimlik Numarası Opsiyonel

StudentNumber

String Öğrenci Numarası Opsiyonel

ParentIdentityNumber

String Velinin TC Kimlik Numarası Opsiyonel

EducaitonPeriod

String Eğitim dönemi Opsiyonel

StartDate

Date Başlangıç Tarihi Opsiyonel

EndDate

Date Bitiş Tarihi Opsiyonel

RegistrationStatus

Integer Kayıt Durumu
Tamamlandi = 1
BasvuruBekleniyor = 2
MusteriEvrakOnayiBekleniyor =3
SubeDokumanTeyitOnayiBekleniyor = 4
DijitalOnayZamanAsimi = 5
BankaOnayZamanAsimi = 6
Reddedildi = 7
IptalEdildi = 8
MusteriOlmaBekleniyor = 9
BankaYetkiOnayiBekleniyor = 10
HesapAcmaBekleniyor = 11
AkisBaslatilmasiBekleniyor = 12
Opsiyonel


Çıktı Bilgileri


< ErrorInfo >

Alan Adı Format Açıklama

ErrorCode

Integer Hata Kodu Bilgisi
0 =None
1= BasariliIslem
2= ApiKeyBosOlamaz
4=IslemYapılanIpBosOlamaz
5=OkulTanimiBulunamadi
6=ApiKeyTanimiBulunamadi
99= SistemHatasi

ErrorDescription

String Hata Açıklaması

TransactionStatusCode

Integer İşlem Durum Kodu Bilgisi
0= HataliIslem
1=BasariliIslem

 

List< RegistrationStatus >

Alan Adı Format Açıklama

SchoolId

Long Okul kodu bilgisi

ApplicationId

Long Başvuru ID

StudentIdentityNumber

String Öğrenci TC Kimlik Numarası

StudentNumber

String Öğrenci Numarası

StudentName

String Öğrenci adı

StudentSurname

String Öğrenci Soyadı

ParentName

String Velinin adı

ParentSurname

String Velinin soyadı

ParentIdentityNumber

String Velinin TC Kimlik Numarası

EducaitonPeriod

String Eğitim Dönemi

RegistrationStatus

Integer Kayıt Durumları

GuarantorStatus

Integer Grantörlük Durumu

ConfirmType

Integer Onay Tipi

StaffName

String Okul Personel Adı

StaffSurname

String Okul Personel Soyadı

ApplicationDate

DateTime Başvuru Tarihi

LastTransactionDate

DateTime Son işlem tarihi

IsActive

Integer Öğrenci Aktiflik Durumu

SchoolInstallment

List Okul Taksit Detay Listesi


List< SchoolInstallment >

Alan Adı Format Açıklama

PaymentType

String Ödeme tipi

Date

DateTime Taksit Tarihi

Amount

String Taksit Tutarı

Term

String Taksit Sayısı