Toplu Öğrenci Bilgi Getir

Bu API, bütün öğrencilerin bilgilerini göstermeyi sağlayacaktır.

API Bilgileri

URL

/getAllStudentInformation

Metot

POST

Versiyon

2.0

Scope

oob

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

UserCode

String Kullanıcı kodu Zorunlu

SchoolId

Long Okul kodu bilgisidir. Zorunlu

EducaitonPeriod

String Eğitim dönemi Opsiyonel

StartDate

Date Başlangıç Tarihi Opsiyonel

EndDate

Date Bitiş Tarihi Opsiyonel

StudentStatus

Integer Öğrenci Durumu
1: Aktif Öğrenci
2: Kaydı Silinmiş
3: Digital Onay Bekliyor
4: Kayıt İslemi Tamamlanmamış
Opsiyonel


Çıktı Bilgileri


< ErrorInfo >

Alan Adı Format Açıklama

ErrorCode

Integer Hata Kodu Bilgisi
0 =None
1= BasariliIslem
2= ApiKeyBosOlamaz
4=IslemYapılanIpBosOlamaz
5=OkulTanimiBulunamadi
6=ApiKeyTanimiBulunamadi
99= SistemHatasi

ErrorDescription

String Hata Açıklaması

TransactionStatusCode

Integer İşlem Durum Kodu Bilgisi
0= HataliIslem
1=BasariliIslem

 

List< AllStudentInformation >

Alan Adı Format Açıklama

StudentIdentityNumber

String Öğrenci TC Kimlik Numarası

StudentNumber

String Öğrenci Numarası

StudentName

String Öğrenci adı

StudentSurname

String Öğrenci Soyadı

ParentName

String Velinin adı

ParentSurname

String Velinin soyadı

ParentIdentityNumber

String Velinin TC Kimlik Numarası

StudentStatus

Integer Öğrenci Kayıt Durumları
1: Aktif Öğrenci
2: Kaydı Silinmiş
3: Digital Onay Bekliyor
4: Kayıt İslemi Tamamlanmamış

EntryDate

DateTime Giriş tarihi

UpdateDate

DateTime Güncelleme tarihi

StudentDetails

List Öğrenci Detayları


List< StudentDetails >

Alan Adı Format Açıklama

EducaitonPeriod

String Eğitim Dönemi

RegistrationStatus

String Kayıt Durumları
Başarısız: 0
Başarılı: 1

StudentRegistrationDate

DateTime Öğrenci kayıt tarihi

GrantorStatus

String GarantorlukDurumu
Yok: 0
Var: 1