Kıymetli Maden Fiyatları

Bu API istenilen tarihteki kıymetli madenlerin fiyatlarını getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/preciousMetalPrices

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

PriceDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Maden fiyatlarının tarihi Zorunlu


Çıktı Bilgileri

List< Prices >

Alan Adı Format Açıklama

PriceDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Maden fiyatının tarihi

PurchaseRate

Decimal Müşteri alış fiyatı

SaleRate

Decimal Müşteri satış fiyatı

CurrencyCode

String Döviz kodu

ISIN

String Uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası
Gümüş: MDNGMS1GR1000, Ons Altın: MDNALTIAB1ONS1000


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000023

Tarih formatı hatalıdır.

ACBH000083

Tarih bugünden büyük olamaz.

Örnek

İstek:

{
  "PriceDate": "2021-08-18T00:00:00+03:00"
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "81060920-65a7-40d6-821e-fa5e14e4e940"
  },
  "Data": {
    "Prices": [
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "PriceDate": "2021-08-18T00:00:00+03:00",
        "SaleRate": "15172.66",
        "ISIN": "MDNALTIAB1ONS1000",
        "PurchaseRate": "15172.66"
      },
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "PriceDate": "2021-08-18T00:00:00+03:00",
        "SaleRate": "6.45415",
        "ISIN": "MDNGMS1GR1000",
        "PurchaseRate": "6.50415"
      }
    ]
  }
}