Vinov Ödeme Devret

Bu API alıcı müşterinin Vinov ödeme kaydını devretmektedir.

API Bilgileri

URL

/vinov/assignPayment

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

payment

Yetkilendirme Yöntemi

b2b_credentials


Girdi Bilgileri

Receiver

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

IdentityTaxNumber

String (11) Alıcının (Devralan kişinin) TCKN veya VKN bilgisidir. Zorunlu

NameSurnameTitle

String (1000) Alıcının (Devralan kişinin) ad soyad unvan bilgisidir. Zorunlu

AccountNumber

String (26) Devralacak kişinin hesap numarasıdır. Alacaklının bankamız veya karşı banka hesabı olduğu fark etmeksizin her koşulda IBAN bilgisi girilecektir. Zorunlu

PhoneNumber

String (10) Alıcının cep telefonu numarasıdır.
E-posta veya cep telefonu bilgisinin en az birisinin girişi zorunludur.
Koşullu Zorunlu

EmailAddress

String (100) Alıcının e-posta bilgisidir.
E-posta veya cep telefonu bilgisinin en az birisinin girişi zorunludur.
Koşullu Zorunlu

FeeAccountNumber

String (17) Devir masrafının alınacağı, devreden kişinin hesap numarası bilgisidir. Zorunlu

DealerNumber

String (100) Devreden kişinin bayi numarasıdır. Opsiyonel

InvoiceNumber

String (50) Devreden kişinin fatura numarasıdır. Opsiyonel

Transaction

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

Id

Integer (19) Devir edilmek istenen Vinov’un numarasıdır. Zorunlu

NewExpiryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Devredilirken vade tarihi güncellenmiş ise bu alan doldurulacaktır. Eğer vade tarihi aynı kalacak ise bu alan boş bırakılmalıdır. Opsiyonel

Description

String (250) Alacak işleminin açıklamasıdır. Zorunlu

Amount

Decimal (26,2) Devreden kişi tarafından girilecek olan devredilmek istenen tutar bilgisidir. Zorunlu

PaymentPurpose

Integer (2) Ödeme amacının bilgisidir.
1: KonutKirasiOdemesi, 2: IsYeriKirasiOdemesi, 3: DigerKiraOdemesi, 4: EticaretOdemesi, 5: CalisanOdemesi, 6: TicariOdeme, 7: BireyselOdeme, 8: Yatirim, 9: Finansal, 10: EgitimOdemesi, 11: AidatOdemesi, 99: Diger
Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Result

Alan Adı Format Açıklama

IsSucceeded

Bool Başarılı ise alan true gelecek, hatalı ise false gelecektir.

NetAmount

Decimal Devredilen net tutar bilgisidir.


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000401

Alıcının T.C. kimlik numarası / Vergi numarası boş olamaz.

ACBH000089

Alıcının T.C. kimlik numarası / vergi numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000090

Alıcının adı soyadı boş olamaz.

ACBH000042

Alıcının hesap numarası boş olamaz.

ACBH000041

Alıcının hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000099

Alıcının telefon numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000536

Alıcı E-posta uygun formatta girilmelidir.

ACBH000535

Alıcı telefon numarası veya e-posta adresi alanlarından birinin girilmesi zorunludur.

ACBH000468

Vade Tarihi uygun formatta girilmelidir.

ACBH000209

Açıklama boş olamaz.

ACBH000538

Masraf hesap numarası boş olamaz.

ACBH000277

Masraf hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

Örnek

İstek:

{
  "Receiver": {
    "IdentityTaxNumber": "00000000000",
    "NameSurnameTitle": "MURTAZA ASAN",
    "AccountNumber": "TR030001500158000000000000",
    "PhoneNumber": "5000000000",
    "EmailAddress": "",
    "FeeAccountNumber": "00158000000000000",
    "DealerNumber": "",
    "InvoiceNumber": ""
  },
  "Transaction": {
    "Id": 260248,
    "NewExpiryDate": "2022-11-05T00:00:00+03:00",
    "Description": "Vinov API devret işlemi",
    "Amount": 50,
    "PaymentPurpose": 7
  }
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "053a2394-6934-43ea-9454-7ac13de02a26"
  },
  "Data": {
    "Result": {
      "IsSucceeded": true,
      "NetAmount": 49.72
    }
  }
}