Parametre Getir

Bu API VakıfBank parametreleri hakkında detaylı bilgi getirmektedir.

API Bilgileri

URL

/getParameter

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

oob

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

GroupCode

String (25) Parametre grup kodu Zorunlu

MainGroupCode

String (30) Ana grup kodu Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

List< ParameterInfo >

Alan Adı Format Açıklama

GroupCode

String Parametre grup kodu

MainGroupCode

String Ana grup kodu

Code

String Parametre kodu

Description

String Parametre açıklaması

Detail1

String Detay bilgi

Detail2

String Detay bilgi

Detail3

String Detay bilgi

Detail4

String Detay bilgi

Detail5

String Detay bilgi

Detail6

String Detay bilgi

Detail7

String Detay bilgi

Detail8

String Detay bilgi

Detail9

String Detay bilgi

Detail10

String Detay bilgi


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000216

Grup kodu boş olamaz.

ACBH000217

Grup kodu uygun formatta girilmelidir.

ACBH000218

Ana grup kodu uygun formatta girilmelidir.

ACBH000219

İlgili grup kodu geçersiz veya yetkili değilsiniz.

Örnek

İstek:

{
  "GroupCode":"MSTCalismaDurumu",
  "MainGroupCode":""
} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "ba57b0b3-d465-4533-987c-a9de91820460"
  },
  "Data": {
    "ParameterInfo": [
      {
        "Description": "Emekli Çalışıyor",
        "GroupCode": "MSTCalismaDurumu",
        "MainGroupCode": "3",
        "Code": "3",
        "Detail10": "",
        "Detail2": "1",
        "Detail1": "50",
        "Detail4": "",
        "Detail3": "",
        "Detail6": "",
        "Detail5": "",
        "Detail8": "",
        "Detail7": "",
        "Detail9": ""
      },
      ...
      {
        "Description": "Çalışmıyor",
        "GroupCode": "MSTCalismaDurumu",
        "MainGroupCode": "1",
        "Code": "2",
        "Detail10": "",
        "Detail2": "",
        "Detail1": "100",
        "Detail4": "",
        "Detail3": "",
        "Detail6": "",
        "Detail5": "",
        "Detail8": "",
        "Detail7": "",
        "Detail9": ""
      }
    ]
  }
}