Tahvil-Bono-Eurobond Hesaplayıcısı

Bu API tahvil, bono ve eurobond ürünlerine ait alış ve satış işlemlerini hesaplamaktadır. Nominal adet ya da tutar alanlarından birinin girilmesi zorunludur.

API Bilgileri

URL

/bondBillEurobondCalculator

Method

POST

Versiyon

1.0

Scope

public

Yetkilendirme Yöntemi

Client Credentials


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

ProductName

String Ürün adı
TahvilBono, Eurobond
Zorunlu

TransactionType

String İşlem tipi
Alis: Müşterinin alış işlemi,
Satis: Müşterinin satış işlemi
Zorunlu

ISIN

String Uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası Zorunlu

Item

Number Nominal adet Opsiyonel

Amount

Decimal Tutar Opsiyonel


Çıktı Bilgileri


Info

Alan Adı Format Açıklama

Item

Number Nominal adet

Amount

Decimal Tutar

GrossYield

Decimal Brüt getiri

CouponUnitPrice

Decimal Kupon birim fiyati

CleanPrice

Decimal Temiz fiyat

DirtyPrice

Decimal Kirli fiyat

WithholdingRate

Decimal Stopaj oranı

WithholdingAmount

Decimal Stopaj tutarı

NetAmount

Decimal Vade sonu ödenecek net tutar

CouponInfo

List< CouponInfo > Kupon bilgileri


CouponInfo

Alan Adı Format Açıklama

CouponExpiryDate

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss Kupon ödeme tarihi

CashFlow

Decimal Nakit akışı

ProfitAmount

Decimal Kar tutarı

WithholdingAmount

Decimal Stopaj tutarı

NetAmount

Decimal Net tutar

AccruedInterest

Decimal İşlemiş faiz


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000078

İşlem tipi boş olamaz.

ACBH000079

ISIN boş olamaz.

ACBH000080

İşlem tipi alanına geçersiz değer girildi.

ACBH000081

ISIN alanına geçersiz değer girildi.

ACBH000082

Tutar ya da Adet alanlarından birinin girilmesi zorunludur.

ACBH000086

Ürün adı boş olamaz.

ACBH000087

Ürün adı alanına geçersiz bir değer girildi.

Örnek

İstek:

{
	"ProductName": "TahvilBono",
	"TransactionType": "Alis",
	"ISIN": "TRFVKFB92021",
	"Item": 0,
	"Amount": 250
}

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Completed",
    "ObjectID": "2ce2d775-a26c-4f1c-aa8b-d6ca7804d976"
  },
  "Data": {
    "Info": {
      "WithholdingRate": "15",
      "WithholdingAmount": "0.89",
      "Item": "255.0",
      "GrossYield": "5.9",
      "DirtyPrice": "96.003",
      "Amount": "249.1",
      "NetAmount": "254.11",
      "CleanPrice": "96.003",
      "CouponUnitPrice": ""
    }
  }
}