Kolay Adres Ekle

Bu API anlık ödeme işlemleri için kolay adres bilgilerinin eklenmesini sağlar.

API Bilgileri

URL

/addKOLAS

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

transfer

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

AddressType

String (1) Kolay adres Tipleri içerisinde yer almaktadır.
K: T.C. Kimlik Numarası
T: Telefon Numarası
E: E-Posta
V: Vergi Kimlik Numarası
Y: Yabancı Kimlik Numarası
P: Pasaport Numarası
Zorunlu

AddressValue

String (30) Müşterinin eklediği, Katılımcısı tarafından doğrulanmış Kolay Adres değeridir. "Kolay Adres Tipi" ile uyumlu bir değer olmalıdır. Zorunlu

AccountOwner

String (30) Ad-Soyad/Unvan bilgisidir. Zorunlu

IBAN

String (30) IBAN Bilgisidir. Zorunlu

Description

String (30) Açıklama Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

SystemRefNo

Integer Sistem Referans Numarası

AddressType

String(1) Kolay adres Tipleri içerisinde yer almaktadır.
K: T.C. Kimlik Numarası
T: Telefon Numarası
E: E-Posta
V: Vergi Kimlik Numarası
Y: Yabancı Kimlik Numarası
P: Pasaport Numarası

AddressValue

String Müşterinin eklediği, Katılımcısı tarafından doğrulanmış Kolay Adres değeridir. "Kolay Adres Tipi" ile uyumlu bir değer olmalıdır.

TradeName

String Ticari müşterilerde gözükecek Tabela Unvanı bilgisidir.

List< KOLASError >

Alan Adı Format Açıklama

ErrorCode

Integer Hata kodu

Information

String Hata açıklaması


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000022

IBAN formatı hatalıdır.

ACBH000055

IBAN boş olamaz.

ACBH000143

Ad / Soyad boş bırakılamaz.

ACBH000146

T.C. kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000364

T.C. Kimlik Numarası boş bırakılamaz.

ACBH000267

Vergi kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000365

Vergi Kimlik Numarası boş bırakılamaz.

ACBH000212

Cep telefonu 10 hane olmalı ve 5 ile başlamalıdır.

ACBH000366

Cep telefonu numarası boş bırakılamaz.

ACBH000367

Pasaport Numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000368

Pasaport numarası boş bırakılamaz.

ACBH000369

Yabancı Kimlik Numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000370

Yabancı kimlik numarası boş bırakılamaz.

ACBH000197

E-posta uygun formatta girilmelidir.

ACBH000199

E-posta boş olamaz.

ACBH000376

Adres Tipi alanı boş olamaz.

Örnek

İstek:


		
{
  "AddressType":"K",
  "AddressValue":"12345678912",
  "AccountOwner":"KIZILCIM ŞERBET",
  "IBAN":"TR000000000000000000000000",
  "Description": "test"
} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "4d019752-415e-498a-953f-a97baf30bcc5"
  },
  "Data": {
    "systemRefNo": 527826687958712322,
    "AddressValue": 12345678912,
    "KOLASError": "",
    "AddressType": "K"
  }
}