Kolay Adres Sil

Bu API anlık ödeme işlemleri için kolay adres bilgilerinin silinmesini sağlar.

API Bilgileri

URL

/deleteKOLAS

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

transfer

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

systemRefNo

Integer Sistem Referans Numarası Zorunlu


Çıktı Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama

SystemRefNo

Integer Sistem Referans Numarası

CustomerNumber

String Müşteri numarası

Description

String Hata açıklaması

List< KOLASError >

Alan Adı Format Açıklama

ErrorCode

Integer Hata kodu

Information

String Hata açıklaması


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000371

Kolay Adres bulunamadı.

Örnek

İstek:

{
   "systemRefNo":527826093000884225
} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "4b019752-415e-498a-953f-a97baf30bcc5"
  },
  "Data": {
    "Description": "Kolay Adres Silme İşlemi Başarılı",
    "systemRefNo": 527826093000884225,
    "CustomerNumber": 123456123456,
    "KOLASError": []
  }
}