Kolay Adres Listele

Bu API anlık ödeme işlemleri için kolay adres bilgilerinin listelenmesini sağlar.

API Bilgileri

URL

/listKOLAS

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

transfer

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

List< KOLASInfo >

Alan Adı Format Açıklama

SystemRefNo

Integer Sistem Referans Numarası

AddressType

String(1) Kolay adres Tipleri içerisinde yer almaktadır.
K: T.C. Kimlik Numarası
T: Telefon Numarası
E: E-Posta
V: Vergi Kimlik Numarası
Y: Yabancı Kimlik Numarası
P: Pasaport Numarası

AddressValue

String Müşterinin eklediği, Katılımcısı tarafından doğrulanmış Kolay Adres değeridir. "Kolay Adres Tipi" ile uyumlu bir değer olmalıdır.

TradeName

String Ticari müşterilerde gözükecek Tabela Unvanı bilgisidir.

IBAN

String IBAN bilgisidir.

Description

String Açıklama

AccountType

String Hesap tipi bilgisidir.
B:Bireysel
T:Ticari

IdentityNo

Integer Müşteri kimlik bilgisidir.

AccountOwner

String Ticari müşterilerde gözükecek Tabela Unvanı bilgisidir.

List< KOLASError >

Alan Adı Format Açıklama

ErrorCode

Integer Hata kodu

Information

String Hata açıklaması


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

Örnek

İstek:

{

} 

Cevap:

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "df41ebdb-5ce0-4c99-8d46-2cba55731238"
  },
  "Data": {
    "KOLASInfo": [
      {
        "TradeName": "",
        "Description": "test",
        "IBAN": "TR000000000000000000000000",
        "AddressValue": 3456815,
        "AddressType": "P",
        "AccountType": "B",
        "SystemRefNo": 513326217236054065,
        "IdentityNo": 12345678912,
        "AccountOwner": "KIZILCIM ŞERBET"
      },
      {
        "TradeName": "",
        "Description": "test",
        "IBAN": "TR000000000000000000000000",
        "AddressValue": 12345678912,
        "AddressType": "K",
        "AccountType": "B",
        "SystemRefNo": 527826687958712322,
        "IdentityNo": 12345678912,
        "AccountOwner": "KIZILCIM ŞERBET"
      }
    ]
  }
}