IBAN'a Havale

Bu API hesaptan IBAN'a havale ve virman işlemini gerçekleştirmektedir. İşlemin tamamlanabilmesi için İşlem Gerçekleştir API'ından OTP doğrulamasının yapılması gerekmektedir.

API Bilgileri

URL

/remittancetoIBAN

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

transfer

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Sender

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

AccountNumber

String (17) Gönderen hesap numarası Zorunlu


Receiver

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

IBAN

String (26) Alıcı IBAN Zorunlu


FeeInformation

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

AccountNumber

String (17) Masraf hesap numarası Opsiyonel


Transaction

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

Amount

Decimal (10,2) İşlem tutarı Zorunlu

PaymentPurpose

Integer Ödeme amacı
1: Konut Kira, 2: İşyeri Kira, 3: Diğer Kira, 4: Diğer, 5: E-Ticaret Ödemeleri, 6: Ticari Ödeme, 7: Bireysel Ödeme, 8: Yatırım, 9: Finansal, 10: Eğitim Ödemesi, 11: Aidat Ödemesi, 12: Çalışan Ödemesi
Zorunlu

MaskSender

Boolean Maske göndericisi
true: Dekontta gönderen hesap/IBAN bilgisi maskelenir,
false: Dekontta gönderen hesap/IBAN bilgisi maskelenmez.
Zorunlu

Description

String (200) İşlem açıklaması Zorunlu


Çıktı Bilgileri

SecurityInformation

Alan Adı Format Açıklama

OTPTransactionId

Integer OTP İşlem id

OTPStatus

String OTP durumu


FeeInformation

Alan Adı Format Açıklama

TotalFeeAmount

Decimal Toplam masraf tutarı

CurrencyCode

String Döviz kodu

AccountNumber

String Masraf hesap numarası

Fee

List< Fee > Masraf listesi

List< Fee >

Alan Adı Format Açıklama

Amount

Decimal Masraf tutarı

CurrencyCode

String Döviz kodu

FeeDescription

String Masraf açıklaması


Transaction

Alan Adı Format Açıklama

Amount

Decimal İşlem tutarı


Receiver

Alan Adı Format Açıklama

NameSurnameTitle

String Maskeli alıcı adı soyadı / unvanı


İşlem Gerçekleştir

Sender

Alan Adı Format Açıklama

AccountNumber

String Gönderen hesap numarası

CurrencyCode

String Gönderen döviz kodu


Receiver

Alan Adı Format Açıklama

IBAN

String Alıcı IBAN

CurrencyCode

String Alıcının döviz kodu


Transaction

Alan Adı Format Açıklama

TransactionId

Integer İşlem id

Date

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İşlem tarihi

Amount

Decimal İşlem tutarı

Description

String Transfer işleminin açıklaması


FeeInformation

Alan Adı Format Açıklama

TotalFeeAmount

Decimal Toplam masraf tutarı

CurrencyCode

String Döviz kodu

AccountNumber

String Masraf hesap numarası


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000043

Gönderen hesap numarası boş olamaz.

ACBH000044

Gönderen hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000059

Alıcı IBAN uygun formatta girilmelidir.

ACBH000074

Alıcı IBAN boş olamaz.

ACBH000085

Ödeme amacı alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000104

İşlem yapmak istediğiniz hesap oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

ACBH000138

Gönderen ve alıcı hesapların para cinsleri aynı olmalıdır.

ACBH000208

Tutar alanı sıfırdan büyük olmalıdır.

ACBH000209

Açıklama boş olamaz.

ACBH000210

Açıklama alanı 200 karakterden büyük olamaz.

ACBH000232

Açık Bankacılık kanalında para transferleri sadece vadesiz mevduat hesapları ile yapılabilmektedir.

ACBH000264

Masraf hesabı türü TL olmalıdır.

ACBH000277

Masraf hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000278

Gönderen hesabın döviz cinsi {0}. TL masraf hesabı girilmelidir.

ACBH000283

Masraf hesabı oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

Örnek

İstek:

{
  "Sender": {
    "AccountNumber": "00158000000000001"
  },
  "Receiver": {
    "IBAN": "TR520001500158000000000002"
  },
   "FeeInformation": {
    "AccountNumber": "00158000000000001"
  },
  "Transaction": {
    "Amount" : 9,
    "PaymentPurpose": 3,
    "MaskSender": false,
    "Description": "Havale"
  }
}

Cevap:

   
{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "0dabab77-e2b8-4ba5-a543-82b96eb4cae6"
  },
  "SecurityInformation": {
    "OTPTransactionId": 163313,
    "OTPStatus": "ApprovementWaiting"
  },
  "Data": {
    "Transaction": {
      "Amount": 9
    },
    "Receiver": {
      "NameSurnameTitle": "B*L*N G*R*N*E*"
    }
  },
  "FeeInformation": {
    "TotalFeeAmount": 1.05,
    "CurrencyCode": "TL",
    "Fee": {
      "CurrencyCode": "TL",
      "Amount": 1.05,
      "FeeDescription": "HESAPTAN HESABA HAVALE ÜCRETİ"
    },
    "AccountNumber": "00158000000000001"
  }
}

İşlem Gerçekleştir

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "57abab77-e2b8-4ba5-a543-82b96eb4cae6"
  },
  "Data": {
    "Sender": {
      "CurrencyCode": "TL",
      "AccountNumber": "00158000000000001"
    },
    "Transaction": {
      "Description": "TR nolu FATMA hesabından TR nolu BİLUN hesabına 2021030700000009 referans nolu havale yapılmıştır.",
      "Amount": 9,
      "Date": "2021-07-03T15:16:34",
      "TransactionId": 2021000006841195
    },
    "Receiver": {
      "CurrencyCode": "TL",
      "IBAN": "TR520001500158000000000002"
    }
  },
  "FeeInformation": {
    "TotalFeeAmount": 1.05,
    "CurrencyCode": "TL",
    "AccountNumber": "00158000000000001"
  }
}