Anlık Ödeme Gönder

Bu API anlık ödeme işlemi yapılmasını sağlar.İşlemin tamamlanabilmesi için İşlem Gerçekleştir API'ından OTP doğrulamasının yapılması gerekmektedir.

API Bilgileri

URL

/sendFAST

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

transfer

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Sender

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

SenderIBAN

String (1) Gönderen IBAN bilgisidir. Zorunlu


Receiver

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

ReceiverIBAN

String (17) TransferType alan değeri “1” olduğu durumlarda bu alanın doldurulması zorunludur.
Alıcı IBAN bilgisidir.
Koşullu Zorunlu

ReceiverName

String (50) TransferType alan değeri “1” olduğu durumlarda bu alanın doldurulması zorunludur.
Alıcı Ad Soyad veya unvan bilgisidir.
Koşullu Zorunlu

KolasType

String (1) TransferType alan değeri “2” olduğu durumlarda bu alanın doldurulması zorunludur.
K: T.C. Kimlik Numarası
T: Telefon Numarası
E: E-Posta
V: Vergi Kimlik Numarası
Y: Yabancı Kimlik Numarası
P: Pasaport Numarası
Koşullu Zorunlu

KolasValue

String KolayAdresTipi alanında seçilen değere göre doldurulacak Kolas bilgisidir. Koşullu Zorunlu

AddressReference

String Kolay Adres Sorgu Referans numarası bilgisidir. Opsiyonel

TransferType

Integer 1:IBAN
2:Kolay Adres
Zorunlu


Transaction

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

Amount

Decimal (10,2) İşlem tutarı bilgisidir. Zorunlu

PaymentPurpose

String(2) 01:Konut Kirası Ödemesi
02: İş Yeri Kirası Ödemesi
03: Diğer Kira Ödemesi
04: E-Ticaret Ödemesi
05: Çalışan Ödemesi
06: Ticari Ödeme
07: Bireysel Ödeme
08: Yatırım
09: Finansal
10: Eğitim Ödemesi
11: Aidat Ödemesi
Zorunlu

ReferenceInformation

String Fatura numarası, fiş numarası, takip numarası gibi bilgileri içermektedir. Opsiyonel

Description

String (200) İşlem açıklamasıdır. Opsiyonel


Çıktı Bilgileri

SecurityInformation

Alan Adı Format Açıklama

OTPTransactionId

Integer OTP İşlem id

OTPStatus

String OTP durumu


FeeInformation

Alan Adı Format Açıklama

TotalFeeAmount

Decimal Toplam masraf tutarı

CurrencyCode

String Döviz kodu

AccountNumber

String Masraf hesap numarası

Fee

List< Fee > Masraf listesi

List< Fee >

Alan Adı Format Açıklama

Amount

Decimal Masraf tutarı

CurrencyCode

String Döviz kodu

FeeDescription

String Masraf açıklaması


Transaction

Alan Adı Format Açıklama

Amount

Decimal İşlem tutarı


Receiver

Alan Adı Format Açıklama

NameSurnameTitle

String Alıcı adı soyadı / unvanı


İşlem Gerçekleştir

Sender

Alan Adı Format Açıklama

SenderIBAN

String Gönderen IBAN bilgisidir.


Receiver

Alan Adı Format Açıklama

ReceiverIBAN

String Alıcı IBAN bilgisidir.

ReceiverName

String Alıcı Ad Soyad/Unvan bilgisidir.

KolasType

String TCKN: T.C. Kimlik Numarası
T: Telefon Numarası
E: E-Posta
VKN: Vergi Kimlik Numarası
YKN: Yabancı Kimlik Numarası
P: Pasaport Numarası

KolasValue

String KolayAdresTipi alanında seçilen değere göre doldurulacak Kolas bilgisidir.


Transaction

Alan Adı Format Açıklama

TransactionId

String İşlem ID bilgisidir.

QueryNumber

Integer İşlemin sorgu numarasıdır.

Date

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İşlem tarihi

Amount

Decimal İşlem tutarı

Description

String Transfer işleminin açıklaması


FeeInformation

Alan Adı Format Açıklama

TotalFeeAmount

Decimal Toplam masraf tutarı

CurrencyCode

String Döviz kodu

AccountNumber

String Masraf hesap numarası


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000208

Tutar alanı sıfırdan büyük olmalıdır.

ACBH000359

İşlem Tutar Limiti 2.000 TL’dir.

ACBH000059

Alıcı IBAN uygun formatta girilmelidir.

ACBH000074

Alıcı IBAN boş olamaz.

ACBH000361

Gönderen IBAN boş olamaz.

ACBH000363

Gönderen IBAN uygun formatta girilmelidir.

ACBH000354

Gönderen hesap türü TL olmalıdır.

ACBH000085

Ödeme amacı alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000360

Ödeme amacı alanı boş olamaz.

ACBH000090

Alıcının adı soyadı boş olamaz.

ACBH000104

İşlem yapmak istediğiniz hesap oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

ACBH000232

Açık Bankacılık kanalında para transferleri sadece vadesiz mevduat hesapları ile yapılabilmektedir.

ACBH000146

T.C. kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000364

T.C. Kimlik Numarası boş bırakılamaz.

ACBH000267

Vergi kimlik numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000365

Vergi Kimlik Numarası boş bırakılamaz.

ACBH000361

Tarih alanı boş bırakılamaz.

ACBH000023

Tarih formatı hatalıdır.

ACBH000212

Cep telefonu 10 hane olmalı ve 5 ile başlamalıdır.

ACBH000366

Cep telefonu numarası boş bırakılamaz.

ACBH000367

Pasaport Numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000368

Pasaport numarası boş bırakılamaz.

ACBH000369

Yabancı Kimlik Numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000370

Yabancı kimlik numarası boş bırakılamaz.

ACBH000197

E-posta uygun formatta girilmelidir.

ACBH000199

E-posta boş olamaz.

ACBH000459

Alıcıya ait kolay adres tanımı bulunamamıştır.

Örnek

İstek:

{
  "Sender": {
    "SenderIBAN":"TR000000000000000000000000"
  },
  "Receiver": {
    "ReceiverIBAN": "TR000000000000000000000000",
    "ReceiverName": "Cahit Uysal",
    "KolasType": "",
    "KolasValue": "",
    "TransferType": 1
  },
  "Transaction": {
    "Amount": 30,
    "PaymentPurpose": "07",
    "Description": "",
    "ReferenceInformation": ""
  }
}

Cevap:

   
{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "2b77d363-4fed-48fd-be8c-93f7a9d1475e"
  },
  "SecurityInformation": {
    "OTPTransactionId": 383884,
    "OTPStatus": "ApprovementWaiting"
  },
  "Data": {
    "Transaction": {
      "Amount": 30
    },
    "Receiver": {
      "NameSurnameTitle": "C*h*t U*s*l"
    }
  },
  "FeeInformation": {
    "TotalFeeAmount": 1.2,
    "CurrencyCode": "TL",
    "Fee": [
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "Amount": 0.98,
        "FeeDescription": "FAST EFT ÜCRETİ"
      },
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "Amount": 0.22,
        "FeeDescription": "FAST TCMB Ücreti"
      }
    ],
    "AccountNumber": "00000000000000000"
  }
}

İşlem Gerçekleştir

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "1e8bd363-4fed-48fd-be8c-93f7a9d1475e"
  },
  "Data": {
    "Sender": {
      "SenderIBAN": "TR000000000000000000000000"
    },
    "Transaction": {
      "QueryNumber": 948213,
      "Description": "(05/01/2022 tarihli 948213 sorgu no'lu KIZILCIM ŞERBET hesabından Türkiye İş Bankası A.Ş. Cahit Uysal hesabına giden FAST ödemesi)",
      "Amount": 30,
      "Date": "2022-01-05T00:00:00+03:00",
      "TransactionId": 2022000000046067
    },
    "Receiver": {
      "ReceiverIBAN": "TR000000000000000000000000",
      "KolasValue": "",
      "KolasType": "",
      "ReceiverName": "Cahit Uysal"
    }
  },
  "FeeInformation": {
    "TotalFeeAmount": 1.2,
    "CurrencyCode": "TL",
    "AccountNumber": "00000000000000000"
  }
}