Hesap Numarasına EFT

Bu API hesaptan hesaba EFT işlemini gerçekleştirmektedir. İşlemin tamamlanabilmesi için İşlem Gerçekleştir API'ından OTP doğrulamasının yapılması gerekmektedir.

API Bilgileri

URL

/EFTtoAccountNumber

Metot

POST

Versiyon

1.0

Scope

transfer

Yetkilendirme Yöntemi

Authorization Code


Girdi Bilgileri

Sender

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

AccountNumber

String (17) Gönderen hesap numarası Zorunlu


Receiver

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

AccountNumber

String (17) Alıcının hesap numarası Zorunlu

NameSurnameTitle

String (50) Alıcı adı soyadı / unvanı Zorunlu

BankCode

String (4) Alıcının banka kodu Zorunlu

BranchCode

String (5) Alıcının şube kodu Zorunlu


FeeInformation

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

AccountNumber

String (17) Masraf hesap numarası Opsiyonel


Transaction

Alan Adı Format Açıklama Zorunlu/Opsiyonel

Amount

Decimal (10,2) İşlem tutarı Zorunlu

PaymentPurpose

Integer Ödeme amacı
1: Konut Kira, 2: İşyeri Kira, 3: Diğer Kira, 4: E-ticaret Ödemesi, 5: Çalışan Ödemesi, 6: Ticari Ödeme, 7: Bireysel Ödeme, 8: Yatırım, 9: Finansal, 10: Eğitim Ödemesi, 11: Aidat Ödemesi, 99: Diğer
Zorunlu

WithoutIBAN

Boolean IBAN'sız işlem beyanı
true: İşlemin IBAN'sız olarak yapılması için onay veriyorum.
Zorunlu

Description

String (200) İşlem açıklaması Zorunlu


Çıktı Bilgileri

SecurityInformation

Alan Adı Format Açıklama

OTPTransactionId

Integer OTP İşlem id

OTPStatus

String OTP durumu


FeeInformation

Alan Adı Format Açıklama

TotalFeeAmount

Decimal Toplam masraf tutarı

CurrencyCode

String Döviz kodu

AccountNumber

String Masraf hesap numarası

Fee

List< Fee > Masraf listesi

List< Fee >

Alan Adı Format Açıklama

Amount

Decimal Masraf tutarı

CurrencyCode

String Döviz kodu

FeeDescription

String Masraf açıklaması


Transaction

Alan Adı Format Açıklama

Amount

Decimal İşlem tutarı


Receiver

Alan Adı Format Açıklama

NameSurnameTitle

String Alıcı adı soyadı / unvanı


İşlem Gerçekleştir

Sender

Alan Adı Format Açıklama

AccountNumber

String Gönderen hesap numarası


Receiver

Alan Adı Format Açıklama

AccountNumber

String Alıcının hesap numarası


Transaction

Alan Adı Format Açıklama

TransactionId

Integer İşlem id

EFTNumber

Integer EFT sorgu numarası

Date

yyyy-MM-ddTHH24:mm:ss İşlem tarihi

Amount

Decimal İşlem tutarı

Description

String Transfer işleminin açıklaması


FeeInformation

Alan Adı Format Açıklama

TotalFeeAmount

Decimal Toplam masraf tutarı

CurrencyCode

String Döviz kodu

AccountNumber

String Masraf hesap numarası


Mesaj Kodları

Mesaj Kodu Açıklama

ACBH000041

Alıcının hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000042

Alıcının hesap numarası boş olamaz.

ACBH000043

Gönderen hesap numarası boş olamaz.

ACBH000044

Gönderen hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000085

Ödeme amacı alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000090

Alıcının adı soyadı boş olamaz.

ACBH000091

Alıcının şube kodu boş olamaz.

ACBH000092

Alıcının banka kodu boş olamaz.

ACBH000104

İşlem yapmak istediğiniz hesap oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

ACBH000110

Alıcının şube kodu alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000111

Alıcının banka kodu alanına geçersiz bir değer girildi.

ACBH000139

Gönderen hesap döviz cinsi hatalıdır.

ACBH000208

Tutar alanı sıfırdan büyük olmalıdır.

ACBH000209

Açıklama boş olamaz.

ACBH000210

Açıklama alanı 200 karakterden büyük olamaz.

ACBH000223

Alıcı Banka Vakıfbank olamaz.

ACBH000225

İşlemin IBAN'sız olarak yapılması için onay verilmelidir.

ACBH000232

Açık Bankacılık kanalında para transferleri sadece vadesiz mevduat hesapları ile yapılabilmektedir.

ACBH000264

Masraf hesabı türü TL olmalıdır.

ACBH000277

Masraf hesap numarası uygun formatta girilmelidir.

ACBH000283

Masraf hesabı oturumdaki müşteri numarasına ait değildir.

Örnek

İstek:

{
  "Sender": {
    "AccountNumber": "00158000000000001"
  },
  "Receiver": {
    "AccountNumber": "00111000000000001",
    "NameSurnameTitle" : "Can",
    "BankCode" : "0046",
    "BranchCode" : "00039"
  },
  "FeeInformation": {
    "AccountNumber": "00158000000000001"
  },
  "Transaction": {
    "Amount" : 1,
    "PaymentPurpose": 3,
    "Description": "EFT",
    "WithoutIBAN": true
  }
}

Cevap:

   
{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "15b57e49-28cf-4dd0-8b03-1a80a929716d"
  },
  "SecurityInformation": {
    "OTPTransactionId": 194917,
    "OTPStatus": "ApprovementWaiting"
  },
  "Data": {
    "Transaction": {
      "Amount": 1
    },
    "Receiver": {
      "NameSurnameTitle": "Can"
    }
  },
  "FeeInformation": {
    "TotalFeeAmount": 7.09,
    "CurrencyCode": "TL",
    "Fee": [
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "Amount": 6.88,
        "FeeDescription": "GİDEN EFT İŞLEM ÜCRETİ"
      },
      {
        "CurrencyCode": "TL",
        "Amount": 0.21,
        "FeeDescription": "TCMB EFT KOMİSYONU"
      }
    ],
    "AccountNumber": "00158000000000001"
  }
}

İşlem Gerçekleştir

{
  "Header": {
    "StatusCode": "APIGW000000",
    "StatusDescription": "Tamamlandı",
    "StatusDescriptionEn": "Completed",
    "ObjectID": "70b57e49-28cf-4dd0-8b03-1a80a929716d"
  },
  "Data": {
    "Sender": {
      "AccountNumber": "00158000000000001"
    },
    "Transaction": {
      "EFTNumber": 6271640,
      "Description": "/FATMA HESABINDAN AKBANK T.A.Ş. - BEYOĞLU/İSTANBUL NEZDİNDEKİ 00111000000000001 NO'LU CAN HESABINA YAPILAN 6271640 SIRA NO'LU EFT",
      "Amount": 1,
      "Date": "2021-29-03T12:15:12",
      "TransactionId": 53968637
    },
    "Receiver": {
      "AccountNumber": "00111000000000001"
    }
  },
  "FeeInformation": {
    "TotalFeeAmount": 7.09,
    "CurrencyCode": "TL",
    "AccountNumber": "00158000000000001"
  }
}